Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB erbjuder kostnadseffektiva hållbara lösningar för
etablering och intermodalitet.

Vi ger möjligheter till företagande i en tillväxtregion med tillgång till en välutbyggd infrastruktur och hållbara logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark, Svista och via Eskilstuna Kombiterminal. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag. Vår verksamhet kännetecknas av värderingar som:

  • Hållbarhet; från transporter, byggnader, energiförsörjning till miljö och naturhänsyn.
  • Engagemang; från första kontakt till etablering och utveckling av verksamheter.
  • Kostnadseffektivitet; för att bidra till att utveckla bästa tänkbara ekonomiska lösning, både kort- och långsiktigt för våra företag.

Samarbete mellan företag och kommun

I Eskilstuna är vi bra på att samarbeta och nätverka. Eskilstuna Logistik samarbetar med Eskilstuna kommun och regionens näringsliv. Tillsammans med kommunens näringslivsenhet driver vi gemensamt utveckling, affärer och drift av verksamheten.

Exempel på samarbeten är Eskilstuna Competence Services (ECS) som verkar för att matcha företag
och arbetskraft, Invest Stockholm, Göteborgs hamn, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC),
Energy Evolution Center och Mälardalens Universitet som utvecklar utbildningar inom informationsteknik, industriautomation och logistik och fristående företag bedriver yrkeshögskoleutbildning inom logistik, produktion och handel.

Logistiknätverket och Eskilstuna Fabriksförening är engagerade i verksamheten och medverkar till att underlätta företagande, rekrytering och att skapa nya affärsmöjligheter.

Det lokala logistiknätverk arbetar aktivt med att utveckla och förbättra möjligheterna att bedriva hållbara och effektiva logistikföretag i regionen, till exempel inom:

  • kompetensförsörjning
  • infrastruktur
  • etableringssupport

Logistiknätverket består av olika företag med god kännedom om branschen, från byggnationer, transporter till utbildning och personalförsörjning. Alla samarbetar för att underlätta etablering av nya och utveckling av befintliga logistikföretag.

Styrelse

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist Ordförande. Oberoende ledamot nominerad av (M)

Björn Larsson

Björn Larsson Vice ordförande

Sara Brink

Sara Brink Ledamot

Lars-Göran Hammarberg

Lars-Göran Hammarberg Ledamot

Leif Jilsmo

Leif Jilsmo Ledamot

Marica Sund

Marica Sund Ledamot

Vakant

Vakant Ledamot

Firat Nemrud

Firat Nemrud Ledamot

Styrelseprotkoll 2020
Styrelseprotokoll 1 2020 02 07 438 kB
Styrelseprotokoll 4 2020 05 19 474 kB
Styrelseprotokoll 5 2020 06 26 528 kB
Styrelseprotokoll 7 2020 11 10 193 kB
Styrelseprotokoll 2019
2019 02 15 Sammantrade 1 MB
2019 08 30 Sammantrade 1 MB
2019 11 11 Styrelseprot 1 MB
2019 12 09 Sammantrade 1 MB
Hållbarhetsrapporter
2021Haallbarhetsredovisning 8 MB
Årsredovisningar
Årsredovisning Ele 2021 5 MB Årsredovisning Ele 2021
Årsredovisning 2020 Ele 6 MB Årsredovisning 2020 Ele
År 2019 Eskilstuna Logistik Och Etablering Ab 7 MB År 2019 Eskilstuna Logistik Och Etablering Ab
År 2018 Ele Ab 8 MB År 2018 Ele Ab
Eskilstuna Logistik Och Etable Ring Årsredovisning 2017 7 MB Eskilstuna Logistik Och Etable Ring Årsredovisning 2017