Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB erbjuder kostnadseffektiva hållbara lösningar för
etablering och intermodalitet.

Vi ger möjligheter till företagande i en tillväxtregion med tillgång till en välutbyggd infrastruktur och hållbara logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark, Svista och via Eskilstuna Kombiterminal. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag. Vår verksamhet kännetecknas av värderingar som:

  • Hållbarhet; från transporter, byggnader, energiförsörjning till miljö och naturhänsyn.
  • Engagemang; från första kontakt till etablering och utveckling av verksamheter.
  • Kostnadseffektivitet; för att bidra till att utveckla bästa tänkbara ekonomiska lösning, både kort- och långsiktigt för våra företag.

Samarbete mellan företag och kommun

I Eskilstuna är vi bra på att samarbeta och nätverka. Eskilstuna Logistik samarbetar med Eskilstuna kommun och regionens näringsliv. Tillsammans med kommunens näringslivsenhet driver vi gemensamt utveckling, affärer och drift av verksamheten.

Exempel på samarbeten är Eskilstuna Competence Services (ECS) som verkar för att matcha företag
och arbetskraft, Invest Stockholm, Göteborgs hamn, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC),
Energy Evolution Center och Mälardalens Universitet som utvecklar utbildningar inom informationsteknik, industriautomation och logistik och fristående företag bedriver yrkeshögskoleutbildning inom logistik, produktion och handel.

Logistiknätverket och Eskilstuna Fabriksförening är engagerade i verksamheten och medverkar till att underlätta företagande, rekrytering och att skapa nya affärsmöjligheter.

Det lokala logistiknätverk arbetar aktivt med att utveckla och förbättra möjligheterna att bedriva hållbara och effektiva logistikföretag i regionen, till exempel inom:

  • kompetensförsörjning
  • infrastruktur
  • etableringssupport

Logistiknätverket består av olika företag med god kännedom om branschen, från byggnationer, transporter till utbildning och personalförsörjning. Alla samarbetar för att underlätta etablering av nya och utveckling av befintliga logistikföretag.

Styrelse

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist Ordförande. Oberoende ledamot nominerad av (M)

Björn Larsson

Björn Larsson Vice ordförande

Sara Brink

Sara Brink Ledamot

Lars-Göran Hammarberg

Lars-Göran Hammarberg Ledamot

Leif Jilsmo

Leif Jilsmo Ledamot

Marica Sund

Marica Sund Ledamot

Bo Hellmark

Bo Hellmark Ledamot

Firat Nemrud

Firat Nemrud Ledamot

Styrelseprotokoll

Protokoll 1 ELE 2024 02 19 376 kB
Protokoll 2 ELE 2024 04 15 295 kB
Protokoll 3 ELE 2024 05 20 331 kB

2019 02 15 Sammantrade 1 MB
2019 08 30 Sammantrade 1 MB
2019 11 11 Styrelseprot 1 MB
2019 12 09 Sammantrade 1 MB