Eskilstuna Kombiterminal är en strategiskt placerad transportnod

Välj Eskilstuna Kombiterminal för dina transporter. Vi är Stockholm-Mälardalsregionens största och en av landets ledande kombiterminaler. Vi är helt elektrifierade vilket möjliggör tågangörningen med miljövänliga ellok. Vår datoriserad gate ger rätt information till rätt bil i rätt tid. Terminalen trafikeras av ett flertal operatörer och vi har dagliga tågpendlar till och från Trelleborg (TX Logistik), Malmö (TX Logistik), Göteborg (GDL), Norviks hamn (TX Logistik) och Oslo (Cargonet).

Vi har två anslutningsväxlar med direkt tillgång till järnvägsnätet och nära anslutning till E20. Från Eskilstuna kombiterminal når du södra, västra och norra stambanan. Det betyder att du alltid har alternativa vägar in eller ut om det skulle bli ett stopp i järnvägstrafiken. Våra fyra fullängdsspår för omlastning ger effektiv godshantering. Här finns containerladdning som ger maximalt med gods på ett säkert sätt, upp till 25 procent mer varor per container.

Enkelt och ekonomiskt med våra tjänster

Den genomtänkta designen av Eskilstuna Kombiterminal gör att vi kan erbjuda ett stort antal tjänster för att göra det enklare och mer ekonomiskt för dig att trafikera terminalen, till exempel:

 • Cross-dockning, omlastning, varmlagring, lagerhantering
 • Möjlighet till tullager
 • Stuffning/packning av container med containerladdare
 • "Gate in/out-besiktning", övervakning/skalskydd, ADR-S RID-S hantering, EDI-rapportering, Web-rapportering
 • Lastsäkring, växling, bromsprov, funktionskontroll och reparation av vagnar
 • Depå, lagring, stuff/stripp, forsling, elkopplingar
 • Rengöring av container, lastbilsuppställning med dusch och toalett
 • Vägning av container enligt SOLAS/VGM
 • Service och reparation av trailer erbjuds av Trailer Care Eskilstuna som är en filial till Trailer Care Nordic som finns i Göteborg. Men oavsett var du befinner dig kan du ringa samma nummer och få hjälpen där du behöver den. Ring 010-211 58 10 eller maila cs@trailercare.se.

Sveriges bästa transportlösning

Eskilstuna Kombiterminal blev utsedd till Sveriges bästa transportlösning 2013 tack vare vår funktionella design som gör det möjligt att bedriva en effektiv omlastning som spar både tid och pengar, genom att:

 • En helt elektrifierad terminal möjliggör tågangörning med miljövänliga ellok.
 • Terminalpersonalen är växlingsutbildad - inget behov av extra växlingspersonal,
 • Hanteringsspåren är 750 meter - hellängdståg omlastas utan omkopplingar, välutbildade truckförare och moderna truckar ger snabb av- och pålastning,
 • Datoriserad gate med kommunikation ger rätt information till rätt bil i rätt tid.

Optimala export- och importflöden via Göteborgs hamn

Eskilstuna Kombiterminal samarbetar med Göteborgs hamn och ingår i konceptet Railport Scandinavia. Railport Scandinavia ger våra kunder direkt tillgång till Göteborgs hamn och Nordens största linjeutbud av sjötransporter.

ESKILSTUNA KOMBITERMINAL
 • Skalskydd med stängsel och kamerabevakning
 • Gate som fotograferar och registrerar in- och utpassering av varje bil och container/trailer
 • Datoriserad in- och utbesiktning, ADR-S RID-S hantering, EDI-rapportering, Web-rapportering
 • Operatör som är 9001- och 14001-certifierad
 • Bevakad och stängslad parkeringsplats för bilar
 • Två anslutningsväxlar till Svelandsbanan
 • Hanteringsspår: 4 x 750 m
 • Kapacitet: 300 000 TEU/år
 • Terminalyta: 83 000 kvm

Pär Svensson

Pär Svensson Logistikutvecklare