Nära kund, effektiv och säker

Eskilstuna Kombiterminal är en av landets ledande kombiterminaler. Med två anslutningsväxlar med direktaccess till järnvägsnätet och i nära anslutning till E20. Terminalen är helt elektrifierad och har fyra stycken fulllängdsspår för omlastning och effektiv godshantering.

Två terminalytor för olika typer av gods, snabb växling och omlastning, containerladdning, vägning av container, tullhantering, varmlagring, samlastning, servicestation för lastbilar är några av mervärdena. Givetvis är hela terminalen skalskyddad och all in- och uttransport kameraövervakas och dokumenteras.