Eskilstuna Flygplats

Eskilstuna flygplats ligger strategiskt placerad mitt i Eskilstuna Logistikpark med direkt anslutning till järnväg och motorväg. Flyget är ett flexibelt transportalternativ som kan ta emot affärs- och fraktflyg. Viktiga produkter och reservdelar når dina kunder snabbt och  stillestånd och ekonomiska förluster minimeras.

Flygplatsen används också för taxiflyg, ambulansflyg, privatflyg och charter. Landningsbanan är på 1 886 meter och har kapacitet att ta emot fullstora fraktplan.
I regionen finns även tillgång till flygplatser i Arlanda, Skavsta, Västerås och Örebro.