Utveckling av järnvägen

Eskilstuna kommun förvaltar och utvecklar järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna. Vi kan hjälpa dig som vill etablera dig här med dina behov av järnvägstransporter. Vi förvaltar bland annat tågdepån i Eskilstuna som gör det möjligt för transportörer och resenärer att förflytta sig på ett smidigt sätt.
För mer information, se dokument järnvägsnätsbeskrivning.

Kapacitetstilldelning eller frågor

Vill du ansöka om kapacitetstilldelning för spårnätet eller om du har frågor kontakta infrastrukturförvaltaren på Eskilstuna Kommun

Information om trafikledning och trafiksäkerhet

  • Delar av spårnätet består av avvikande huvudspår (enligt Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309) dessa trafikleds av Trafikverkets trafikledningscentral i Norrköping.
  • Spårområdet trafikeras i tillämpliga delar enligt Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ).
  • Trafikeringen regleras mer ingående i Trafiksäkerhetsinstruktion för respektive spårnät/område.
  • Trafiksäkerhetsinstruktion tilldelas de järnvägsföretag som har avtal om trafikering på respektive spårområde. (TRAV)

Kontakt:
Roland Sandberg
Infrastrukturförvaltare
070-766 83 86
roland.sandberg@eskilstuna.se

Eskilstuna Tågdepå

Eskilstuna Kombiterminal