Vi utvecklar järnvägen

Eskilstuna Logistik och Etablering AB förvaltar och utvecklar järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna. Det betyder att vi kan hjälpa dig som vill etablera dig här med dina behov av järnvägstransporter.

Vi förvaltar bland annat tågdepån i Eskilstuna som gör det möjligt för transportörer och resenärer att förflytta sig på ett smidigt sätt.

För mer information, se dokument järnvägsnätsbeskrivning.

Kapacitetstilldelning eller frågor

Vill du ansöka om kapacitetstilldelning för spårnätet som Eskilstuna Logistik och Etablering förvaltar eller om du har frågor kontakta infrastrukturförvaltaren här på Eskilstuna Logistik och Etablering.

Information om trafikledning och trafiksäkerhet

  • Delar av spårnätet består av avvikande huvudspår (enligt Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TDOK 2015:0309) dessa trafikleds av Trafikverkets trafikledningscentral i Norrköping.
  • Spårområdet trafikeras i tillämpliga delar enligt Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ).
  • Trafikeringen regleras mer ingående i Trafiksäkerhetsinstruktion för respektive spårnät/område.
  • Trafiksäkerhetsinstruktion tilldelas de järnvägsföretag som har avtal om trafikering på respektive spårområde. (TRAV)

Eskilstuna Tågdepå

Eskilstuna Tågdepå

Eskilstuna Kombiterminal