Framtidens hållbara etableringslösningar finns i Eskilstuna

Välkommen att bli en del av vår dynamiska region. E-handel, datacenter, logistik och lager eller industri. Du kan börja bygga direkt. Vi har redan planlagt 420 hektar näringslivsmark åt dig och från Eskilstuna når du enkelt Stockholm-Mälardalen och vidare via motorväg och järnväg. Eskilstuna Logistikpark och Svista utgör tillsammans med den alldeles särskilt välplacerade kombiterminalen ett attraktivt logistikcentrum.

Perfekta lägen för E-handel, lager och logistik

Bättre läge är svårt att hitta. Du når 4 miljoner människor inom 60 minuter. I Eskilstuna skapar vi förutsättningar för ditt företag att etablera sig och växa på ett långsiktigt hållbart sätt med bland annat:

 • En plats mitt i logistikflödet i expansiva Mälardalen.
 • Bli en del av ett ekonomiskt centrum med cirka 4 miljoner människor inom 60 minuter.
 • Tillgång till ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät.
 • Närhet till hamnar och flygplatser, bland annat genom vår kombiterminal.
 • Grön el och kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.
 • Tillgång till medarbetare med kompetens och engagemang.
 • Bli en del av ett väletablerat och expansivt näringsliv.
 • Ett bra pris jämfört med andra likvärdiga platser i Mälardalen.

I Eskilstuna samverkar företagare, utbildare och medarbetare inom offentlig och privat sektor för att gemensamt bidra till ett gott samhälle. Sportamore, Senior, H&M, ASSA, Stiga Sports, Amazon och Volvo är bara några exempel på ledande företag som är etablerade i Eskilstuna. Mälardalens Universitet och viktiga kluster som Automation Region, Robotdalen, Fabriksföreningen, MITC och Energy Evolution Center bidrar till kunskap och utveckling.

Eskilstuna Logistikpark

Eskilstuna Logistikpark har ett strategiskt läge mitt i godsflödet oavsett om det är närhet till slutkund i Stockholmsregionen eller export du är ute efter. Logistikparken är perfekt för dig som har behov av lager, datacenter eller industriverksamhet. Här finns hela 420 hektar redan planlagd mark. Du får också tillgång till kompetent och lojal arbetskraft. Bättre kan det knappt bli.

Här finns:

 • Järnväg och industrispår
 • Gröna stråk och bibehållna naturkorridorer som minskar buller i området
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten och öppna vattenspeglar
 • Grön fjärrvärme
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Kollektivtrafik och cykelvägar

Svista

Här finns 80 hektar redan planlagd mark? Området Svista erbjuder ett attraktivt läge med på- och avfart till E20. Med tio minuter till järnvägsförbindelse vid Eskilstuna Kombiterminal och infrastruktur så som fiber, el, vatten och fjärrvärme erbjuder området bra möjligheter för effektiva etableringar.

 

Industri och tillverkning – vi vill ha dig här

Eskilstuna är en snabbväxande miljösmart industristad. Här samsas lång industritradition med en stor framtidstro. Här finns 8000 företag och en företags- och innovationskultur som har lagt grunden för en tillverkningsindustri som gör avtryck i hela världen. Vår väl utbyggda infrastruktur och ett öppet företagsklimat har fått både stora och mindre företag inom en rad branscher att etablera sig här. Välkommen du med.

Du som väljer att etablera dig i Eskilstuna får:

 • En personlig kontakt som vägleder dig under hela processen.
 • Tillgång till ett värdefullt nätverk som hjälper dig att utveckla verksamheten.
 • Samverkan med andra företag och kommunen som gör att vi växer tillsammans.

Datacenter – för dig som vill vara grön

Gör som andra ledande datacenterbolag, etablera ditt datacenter i Eskilstuna Logistikpark. Här finns fördelar som:

 • Energipriser
 • Tillgång till grön el
 • It-infrastruktur
 • Medeltemperatur på +7 grader.
 • Tillgång till kompetens
 • Möjligheten att återvinna överskottsvärme

Eskilstuna som är en del av Stockholmsregionen, är en av världens bästa lokaliseringar med tanke på tillgång till grön, förnyelsebar energi. Inom många områden är regionen världsledande och organisationer som ABB, Energimyndigheten, Vattenfall, Esem och Sevab leder utvecklingen och drar till sig internationellt attraktiv kompetens, där människor hela tiden driver utvecklingen framåt. Här finns även Energy Evolution Center, en arena för innovativa lösningar för energiomställning.

Högpresterande fibernät för data- och telekommunikation är en förutsättning för etablering och tillväxt. Eskilstuna ligger i en av världens mest uppkopplade regioner med ett väldigt högt användande av datorer och internet. En välutbyggd infrastruktur av fibernät och ledande företag ger förutsättningar för framgångsrik verksamhet inom ICT (Information and Communication Technology).

Manuel Brändeborn

Manuel Brändeborn Marknadschef

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson Etableringschef