Vi gör Eskilstuna - tillsammans

Vi värnar om Eskilstunas kultur- och föreningsliv och ger sponsringsbidrag i samarbete med Eskilstuna Kommunföretag AB. Du kan ansöka om sponsring till din förening och till olika event. Det gäller både som enskild förening eller som arrangör av större evenemang.

 Läs mer och skicka in din ansökan här https://www.eskilstunakommunforetag.se/sponsring/

Eskilstuna Stadsmission