Samarbete mellan företag, kommun och skola

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld.

Eskilstuna Logistik och Etablering tillsammans med kommunens näringslivsenhet driver gemensamt utveckling, affärer och drift av verksamheten.

Logistiknätverket och Eskilstuna Fabriksförening är engagerade i verksamheten och medverkar till att underlätta företagande, rekrytering och skapa nya affärsmöjligheter.

Mälardalens högskola utvecklar utbildningar inom informationsteknik, industriautomation och logistik samtidigt som fristående företag bedriver yrkeshögskoleutbildning inom logistik, produktion och handel.