Etablera din industri mitt i Stockholmsregionens hållbara transportflöden

Eskilstuna är en anrik expansiv industristad med siktet inställt på klimatsmart framtidsindustri. Smarta infrastruktur- och produktionslösningar som ger symbios, där allt hänger ihop genom cirkulärt nyttjande av resurser, skapar vi en arena för klimatsmarta industrietableringar.

Effektiva transportflöden via kombiterminal och järnväg med korta avstånd till leverantörer och kunder är bara några av alla fördelar med Eskilstuna. Tillsammans med dig vill vi ta med den klimartsmarta industrin in i framtiden.

Vi verkar för ett hållbart liv för människa och miljö. Eskilstuna driver miljöarbetet längre än de flesta andra städer och är en förebild internationellt. Agenda 2030 klimatmålen utgör grunden för visionen med människan i centrum.