Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering erbjuder hållbara och kostnadseffektiva lösningar för produktion, logistik och transporter för handel, e-handel, industri och datacenter. Vi ger möjligheter till företagande i en tillväxtregion med tillgång till en välutbyggd infrastruktur och hållbara logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark och via Eskilstuna Kombiterminal. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag. Vår verksamhet kännetecknas av värderingar som:

  • Hållbarhet; från transporter, byggnader, energiförsörjning till miljö och naturhänsyn.
  • Engagemang; från första kontakt till etablering och utveckling av verksamheter.
  • Kostnadseffektivitet; för att bidra till att utveckla bästa tänkbara ekonomiska lösning, både kort- och långsiktigt för våra företag.

Samarbete mellan företag, kommun och skola

Eskilstuna Logistik och Etablering samarbetar med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld. Tillsammans med kommunens näringslivsenhet driver vi gemensamt utveckling, affärer och drift av verksamheten. Mälardalens högskola utvecklar utbildningar inom informationsteknik, industriautomation och logistik samtidigt som fristående företag bedriver yrkeshögskoleutbildning inom logistik, produktion och handel.

Logistiknätverket och Eskilstuna Fabriksförening är engagerade i verksamheten och medverkar till att underlätta företagande, rekrytering och att skapa nya affärsmöjligheter.

Det lokala logistiknätverk arbetar aktivt med att utveckla och förbättra möjligheterna att bedriva hållbara och effektiva logistikföretag i regionen, till exempel inom:

  • kompetensförsörjning
  • infrastruktur
  • etableringssupport

Logistiknätverket består av olika företag med god kännedom om branschen, från byggnationer, transporter till utbildning och personalförsörjning. Alla samarbetar för att underlätta etablering av nya och utveckling av befintliga logistikföretag.

 

Styrelse

Ann-Sofie Wågström (S)

Styrelse Ann-Sofie Wågström (S)

Vice ordförande
Carlos Costa (C)

Styrelse Carlos Costa (C)

Ledamot

CV: Läs mer

Leif Jilsmo (M)

Styrelse Leif Jilsmo (M)

Ledamot
Bengt Nilsson (SD)

Styrelse Bengt Nilsson (SD)

Ledamot
Thomas Stääv (L)

Styrelse Thomas Stääv (L)

Ledamot