Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablerings affärsidé är att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar för produktion, logistik och transporter för handel, e-handel, industri och datacenters.

Vi ger möjligheter till företagande i en tillväxtregion med tillgång till en välutbyggd infrastruktur och hållbara logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark och via Eskilstuna Kombiterminal.

Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld.

Vår verksamhet kännetecknas av värderingar som:
- Hållbarhet; från transporter, byggnader, energiförsörjning till miljö och naturhänsyn.
- Engagemang; från första kontakt till etablering och utveckling av verksamheter.
- Kostnadseffektivitet; för att bidra till att utveckla bästa tänkbara ekonomiska lösning, både kort- och långsiktigt för våra företag.