Bästa läge för lager och distribution

Eskilstuna ligger geografiskt bra i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen. Lägg dessutom till att våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg gör ett bra läge ännu bättre.

Eskilstuna Logistikpark förbinder tre transportsystem; järnväg, motorväg och flyg. Området är 400 hektar stort, planerat och klart för nya lager och industriterminaler, som vill ligga nära järnväg, väg och flyg.

Tillsammans med logistikområdena Vilsta, Svista, Brunnsta och kombiterminalen kan vi erbjuda ett attraktivt logistikcentra med kompetent arbetskraft och stabil tillgång till grön el och högpresterande IT-nät. På Mälardalskartan kan du se vilka områden som är klara för etableringar.

Exempel på företag som har logistikverksamhet i Eskilstuna är H&M, Meca, Skanlog och Volvo CE.