Park med järnväg, väg och flyg

Flygfilm med kartanimeringar som visar infrastrukturen i Eskilstuna Logistikpark och områdets möjligheter för verksamheter inom lager, distribution, datacenter och tillverkning.