Högpresterande inom ICT

Högpresterande fibernät för data- och telekommunikation är en förutsättning för etablering och tillväxt.

Regionen är en av världens mest uppkopplade regioner med ett väldigt högt användande av datorer och internet. En välutbyggd infrastruktur av fibernät och ledande företag ger förutsättningar för framgångsrik verksamhet inom ICT (Information and Communication Technology).