Säker tillgång till grön el

Stockholmsregionen och Eskilstuna är en av världens bästa lokaliseringar med tanke på tillgång till grön, förnyelsebar energi.

Inom många områden är regionen världsledande och organisationer som ABB, Energimyndigheten, Energy Competence Center, EON, Vattenfall och Sevab leder utvecklingen och drar till sig internationellt attraktiv kompetens, där människor hela tiden driver utvecklingen framåt.