Järnväg, motorväg och flyg i ett

Eskilstuna Logistikpark förbinder tre transportsystem; järnväg, motorväg och flyg. Området är 400 hektar stort. En park för lager, datacenters och terminalverksamheter som vill ha snabb tillgång till järnvägsspår, motorväg och flygtransporter.