Skanlog är en ledande oberoende 3PL-företag. Skanlog har verksamhet i alla nordiska länder och erbjuder ett komplett paket av Supply Chain Management-lösningar.

I Eskilstuna har Skanlog två logistikanläggningar, varav en av dem med indraget järnvägsspår.