DHL satsar på Eskilstuna

Eskilstunas position som Mälardalens logistikcentrum förstärks ytterligare. DHL Supply Chain kommer under de kommande åren att bygga ett nytt, nästan 60 000 kvadratmeter stort lager för kostnadseffektiva logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark.

– Med sitt strategiska läge uppfyller logistikparken alla de krav som ställs på en modern logistikanläggning. Vi investerar nu långsiktigt med ambitionen att fortsätta finnas närvarande i Eskilstuna under många år framöver, säger Per Zandrén, Business Director Sweden North på DHL Supply Chain till Tysk-Svenska Handelskammaren.

Både marknaden och DHL Supply Chain växer, vilket ställer allt större krav på logistikanläggningarna. Valet av plats för företagets nya lager föll på Eskilstuna Logistikpark av flera skäl.

– DHL Supply Chain har en lång historia i Eskilstuna, där vi bedrivit lagerverksamhet i mer än 40 år. Våra lokaler började dock bli omoderna, och därför var det ett enkelt beslut då möjligheten presenterades att förvärva mark i den nya Eskilstuna Logistikpark, säger Per Zandrén, Business Director Sweden North på DSC.

Den förvärvade tomten mäter omkring tio hektar och ligger i ett mycket strategiskt område. Till Stockholm är det bara 90 kilometer och inom en radie av tio mil bor mer än tre miljoner människor. Dessutom erbjuder logistikparken närhet till inte mindre än tre transportslag: motorvägen E20, Svealandsbanan och Eskilstuna flygplats. Ungefär två mil bort finns även Eskilstuna kombiterminal med dagliga tågpendlar till hamnarna i Göteborg, Halmstad, Malmö och Trelleborg.

– Med sitt strategiska läge uppfyller logistikparken alla de krav som ställs på en modern logistikanläggning. Vi investerar nu långsiktigt med ambitionen att fortsätta finnas närvarande i Eskilstuna under många år framöver, säger Per Zandrén.

Det nya lagret kommer att bli ett toppmodernt ”shared user”-lager med en maxhöjd på tolv meter. Anläggningen kommer också att rymma stickspår för att kunna lasta och lossa tåg, markportar för sidlossning, en avdelning för farligt gods samt kontorsutrymmen.