Strategiskt i tillväxtregion

Stockholm-Mälardalen är en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. Ett ekonomiskt centrum med ca 3 miljoner människor och många multinationella företag. En stor marknad med starka internationella affärsrelationer och stora transportvolymer. En region där Eskilstuna ligger mitt i logistikflödet.