Ny generation av ledare, IT-specialister och logistiker

I regionen finns ett 15-tal universitet och högskolor. Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan och Mälardalens högskola är några av dem.

Eskilstuna har ett antal olika logistikutbildningar, från gymnasieutbildningar i transportarbete till högskoleutbildningar inom logistik. En satsning där företag, kommun och skola samverkar i att utveckla morgondagens medarbetare och ledare. För att trygga företagens tillgång till kompetens och nya generationer av logistiker.