Ledande tillväxtregion i Europa

Stockholmsregionen är ett av Europas största tillväxtområden och fram till 2050 räknas befolkningen öka med 1 miljon människor och godstransporterna med 60%. Tillsammans med Stockholm Business Alliance etablerar vi relationer med internationella företag som vill etablera sig i regionen.

Eskilstuna ligger strategiskt bra i regionen och har 100 000 invånare, en företagsinriktad högskola och ett dynamiskt näringsliv.

Regionen kännetecknas av en stark företagartradition och samverkan mellan kommuner, näringsliv och skola. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett utmärkt exempel på en gemensam satsning.