Optimala export- och importflöden

Det mesta som exporteras och importeras till Sverige går över en hamn. Därför har Eskilstuna goda tågförbindelser och pendlar mellan många av Sveriges hamnar. Ett exempel är samarbetet med Göteborgs Hamn och Railport Scandinavia.

Goda förbindelser till andra terminaler och omlastningsstationer är också av stor betydelse för att bygga kostnadseffektiva logistiklösningat.