Samarbeten för gemensam vinning

Företag som etablerar sig i regionen blir väl omhändertagna. Här finns en lång tradition av samverkan. Railport Scandinavia, Stockholm Business Alliance och Fyra Mälarstälder är exempel på samverkan.

Ett annat exempel är logistiknätverket. Ett nätverk av olika företag med god kännedom om branschen - från byggnationer, transporter till utbildning och personalförsörjning - som samarbetar för att underlätta etablering av nya och utveckling av gamla logistikföretag. Ett partnerskap där alla är vinnare.