Till slut handlar det om människor, som gör jobbet, dag efter dag

Rätt geografisk placering är en förutsättning. Exploaterbar mark, väl utvecklad infrastruktur och flexibla transportsystem är stora fördelar.
Allt detta är hårdvara.

Men vi har något mer. Människorna som gör skillnad. Medarbetare som leverantörer som gör sitt jobb. Dag efter dag.