Långsiktig investering i att vara ett logistiknav för norra Europa

Eskilstuna är idag en av de ledande logistikregionerna i Sverige och på god väg att bli ett viktigt logistiknav för norra Europa. Stora investeringar görs i kombiterminal och logistikparker.

Unga människor utbildas för att få fler välutbildade ledare och medarbetare inom logistik. Samtidigt som nätverket av framgångsrika logistikföretag samarbetar för bli ännu mer effektiva.
Allt för att gemensamt bygga ett framgångsrikt och hållbart logistiknav.