Helhetstänk, sunt förnuft och personlig inställning

Det är många faktorer som påverkar kostnader för ett företags verksamhet. Geografisk placering, mark- och fastighetspriser, transport- och personalkostnader, drift, underhåll och servicekostnader m m.

Eskilstuna Logistik och Etablering erbjuder en helhetslösning som ger den bästa totalekonomin och en del av våra kostnadsfördelar syns inte i investeringskalkylen utan märks först när verksamheten är igång.