Järnvägsnätbeskrivning Eskilstuna

I Järnvägsnätsbeskrivningen finns en bra förteckning av vilka järnvägsnät som finns och vem som ansvarar för verksamheten.

Järnvägsbeskrivning (pdf)