Godståg till/från kontinenten

Svealandsbanan som går igenom Eskilstuna skapar utmärkta järnvägsförbindelser via Västra och Södra stambanan både till Göteborg, Stockholm, Malmö och Trelleborg.
Vidare finns det bra förbindelser norrut och järnvägslinjen Oxelösund-Sala är en viktig linje för framför allt för bulktransporter.

Kombiterminalen och logistikparken har elektrifierad järnväg in på anläggningarna och har en hög kapacitet att ta in tåg för effektiva omlastningar.