Heltäckande vägnät

I regionen finns ett väl utbyggt nät av motorvägar och riksvägar.

E20 som går igenom Eskilstuna förbinds med både E18 och E4 vilket medför möjligheter att alltid kunna välja bästa tänkbara transportalternativ oavsett väderstreck.

Rv 55 och Rv 56 gör det enkelt att ta sig till närliggande städer som Gävle, Enköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro.