Flygplats med kapacitet

Eskilstuna Flygplats ligger mitt emellan Eskilstuna och Strängnäs, strategiskt placerad mitt i Eskilstuna Logistikpark. En flygplats i direkt anslutning till järnväg och motorväg.

Ett flexibelt transportalternativ som kan ta emot affärs- och fraktflyg och snabbt se till att viktiga produkter och reservdelar når sina kunder för att minimera stillestånd och ekonomiska förluster.

I regionen finns även tillgång till flygplatser som t ex Arlanda, Skavsta, Västerås och Örebro.