Mångsidig och effektiv infrastruktur

Eskilstunas geografiska placering och en väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt att välja bästa tänkbara transportlösning utifrån behoven. Här finns ett väl utbyggt nät av järnvägar och vägar, en effektiv kombiterminal, samt flera stora hamnar och flygplatser i regionen.

En infrastruktur som gör det enkelt att utveckla och bedriva en miljöeffektiv verksamhet. Helt i linje med tankarna om "gröna korridorer och hållbara transporter".