Grönt för människor och företag

Eskilstunas strategiska placering i Stockholmsregionen inbjuder till hållbara lösningar. Med ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät samt närhet till hamnar och flygplatser. Och ett helhetstänk från transporter, miljöeffektiva byggnader till "grön el" och fibernät. En stad där samhälle, näringsliv och skola i samverkar för att bygga hållbart företagande.

Det handlar också om människors kompetens och livskvalitet. Att kunna leva ett liv med korta avstånd. Nära stad och land. Nära kultur och natur. Det är kvalitet, både för företag och människa.