Tjänster som ger mervärden

Kombiterminalen har en genomtänkt design och erbjuder ett stort antal tjänster för att göra det enklare och ekonomiskt att trafikera terminalen.

Exempel på detta är:

• Cross-dockning, omlastning, tullager, varmlagring, lagerhantering

• Stuffning/packning av containers med containerladdare

• "Gate in/out-besiktning", övervakning/skalskydd, ADR-S RID-S hantering, EDI-rapportering, Web-rapportering

• Lastsäkring, växling, bromsprov, funktionskontroll och reparation av vagnar

• Depå, lagring, stuff/stripp, forsling, elkopplingar

• Rengöring av containers, lastbilsuppställning med dusch/toalett

• Vägning av container enligt SOLAS/VGM

• Service och reparation av trailer erbjuds av TrailerNord AB