Skalskydd och gate-kontroll

Kombiterminalen har en hög säkerhetsnivå. En säkerhet som ger alla parter en trygghet i hanteringen av gods och säkerställer att transporterna sker med hög kvalitet både i hantering och skydd.

Terminalen har t ex:

Skalskydd av terminal med stängsel och kamerabevakning

Gate som fotograferar och registrerar in- och utpassage av varje bil och container/trailerGate Datoriserad "in/out-besiktning", ADR-S RID-S hantering, EDI-rapportering, Web-rapportering

Operatör som är 9001- och 14001-certifierad

Bevakad och stängslad parkeringsplats för bilar