Två växlar - flera stambanor in/ut

Eskilstuna Kombiterminal har hög tillgänglighet och redundans. Två anslutningsväxlar växlar in och ut på terminalen från Svealandsbanan och tryggar transporterna till och från terminalen och fyra hanteringsspår ger snabba omlastningar.

Från terminalen når du södra, västra och norra stambanan via olika alternativa anslutningar. En riskminimering som vid ev stopp i järnvägstrafiken alltid ger dina transporter en alternativ väg in eller ut.