Kapacitetstilldelning järnväg

Frågor och ansökan om kapacitetstilldelning för spårnätet som Eskilstuna Logistik och Etablering förvaltar görs skriftligt till Infrastrukturförvaltaren.
Tilldelningsbeslut meddelas via mail genom Kapacitetstilldelningsplan, som tilldelas de Järnvägsföretag som sökt och fått kapacitet på spårnätet.