Järnvägsnätsbeskrivning

Eskilstuna Logistik och Etablering AB har Eskilstuna kommuns uppdrag att förvalta och utveckla järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna.
Järnvägen med tillhörande infrastruktur är en resurs för både Kommunen och näringslivet.
Närmare beskrivning av järnvägsnätet som förvaltas finns i järnvägsnätsbeskrivningen.

Se Järnvägsnätsbeskrivningen här (svenska).

Rail network description (english).