Hållbara etableringslösningar i Eskilstuna Logistikpark

Stockholm-Mälardalen och vidare når du enkelt från Eskilstuna Logistikpark som har direkt närhet till motorväg, järnväg, och flyg. Eskilstuna Logistikpark har ett strategiskt läge mitt i godsflödet oavsett om det är närhet till slutkund i Stockholmsregionen eller export du är ute efter. Logistikparken är perfekt för dig som har behov av lager, datacenter eller industriverksamhet. Här finns hela 420 hektar redan planlagd mark. Du får också tillgång till kompetent och lojal arbetskraft. Bättre kan det knappt bli.

E-handel, lager och logistik

Bättre läge är svårt att hitta. Du når 3,8 miljoner människor inom 60 minuter. I Eskilstuna Logistikpark skapar vi förutsättningar för ditt företag att etablera sig och växa på ett långsiktigt hållbart sätt med bland annat:

 • Järnväg och industrispår
 • Gröna stråk och bibehållna naturkorridorer som minskar buller i området
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten och öppna vattenspeglar
 • Grön fjärrvärme
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Kollektivtrafik och cykelvägar

Tillsammans med logistikområdena Vilsta, Svista, Brunnsta och vår alldeles särskilt välplacerade kombiterminal kan vi erbjuda dig ett attraktivt logistikcentrum här i Eskilstuna.

 

 

Datacenter – för dig som vill vara grön

Gör som andra ledande datacenterbolag, etablera ditt datacenter i Eskilstuna Logistikpark. Här finns fördelar som:

 • Energipriser
 • Tillgång till grön el
 • It-infrastruktur
 • Medeltemperatur på +7 grader.
 • Tillgång till kompetens
 • Möjligheten att återvinna överskottsvärme

Eskilstuna som är en del av Stockholmsregionen, är en av världens bästa lokaliseringar med tanke på tillgång till grön, förnyelsebar energi. Inom många områden är regionen världsledande och organisationer som ABB, Energimyndigheten, Energy Competence Center, EON, Vattenfall och Sevab leder utvecklingen och drar till sig internationellt attraktiv kompetens, där människor hela tiden driver utvecklingen framåt. Eskilstuna Evolution Center är ett kunskapscentrum för framtidens energilösningar.

Högpresterande fibernät för data- och telekommunikation är en förutsättning för etablering och tillväxt. Eskilstuna Logistikpark ligger i en av världens mest uppkopplade regioner med ett väldigt högt användande av datorer och internet. En välutbyggd infrastruktur av fibernät och ledande företag ger förutsättningar för framgångsrik verksamhet inom ICT (Information and Communication Technology).

 

 

Industri och tillverkning – vi vill ha dig här

I Eskilstuna samsas lång industritradition med en stor framtidstro. Fler än 6000 företag drivs i Eskilstuna. Vår företags- och innovationskultur har lagt grunden för en tillverkningsindustri som gör avtryck i hela världen. Vår väl utbyggda infrastruktur och ett öppet företagsklimat har fått både stora och mindre företag inom en rad branscher att etablera sig här. Välkommen du med.

Du som väljer att etablera dig i Eskilstuna får:

 • En personlig kontakt som vägleder dig under hela processen.
 • Tillgång till ett värdefullt nätverk som hjälper dig att utveckla verksamheten.
 • Samverkan med andra företag och kommunen som gör att vi växer tillsammans.